Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Điền Hải.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tuân An (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:41' 28-03-2009
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 415
Số lượt thích: 0 người

Năm học: 2008-2009
Người soạn: Nguyễn Tuân An
Phòng GD&ĐT Phong Điền
Trường THCS Điền Hải

Giáo án dự thi
Câu hỏi:
1/ Thế kỉ XI, nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta nhằm mục đích gì? Trước âm mưu đó, nhà Lý đã có chủ trương gì?
2/ Hãy nêu tóm tắc diễn biến và kết quả chống Tống ở giai đoạn I ?
Đáp án:
1/
Âm mưu: Thế kỉ XI, nhà Tống muốn dùng chiến tranh để bành trướng và giải quyết tình trạng khủng hoảng đất nước.
Chủ trương của nhà Lý: “Tấn công trước để tự vệ”.
2/
Diễn biến và Kết quả:
Tháng 10 năm 1075, Lý Thường Kiệt cùng Tông Đản chỉ huy 10 vạn quân thuỷ, bộ chia làm 2 đạo tấn công vào đất Tống.
Sau 42 ngày, nhà Lý hạ được thành Ung Châu, tướng giặc Tô Giám đã tự tử.
Bài 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG ( 1075 – 1077)
I/ GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT (1075)
BÀI CŨ:

Bài 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG ( 1075 – 1077)
I/ GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT (1075)
II/ GIAI ĐOẠN THỨ HAI (1076 - 1077)

1/ Kháng chiến bùng nổ
BÀI MỚI
BM
LƯỢC ĐỒ: KHÁNG CHIẾN BÙNG NỔ
LÝ THƯỜNG KIỆT
LÝ KẾ NGUYÊN
QUÁCH QUÝ
a.
Bài 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG ( 1075 – 1077)
II/ GIAI ĐOẠN THỨ HAI (1076 - 1077)

1/ Kháng chiến bùng nổ
a. Lý Thường Kiệt chuẩn bị
b.
Bài 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG ( 1075 – 1077)

II/ GIAI ĐOẠN THỨ HAI (1076 - 1077)

1/ Kháng chiến bùng nổ
a. Lý Thường Kiệt chuẩn bị
b. Diễn biến và kết quả bước đầu:
- Diễn biến:
Cuối năm 1076, quân Tống theo 2 đường: thuỷ, bộ. kéo vào nước ta .
-Kết quả:
Quân Tống bị chặn và phải đóng ở bờ Bắc sông Như Nuyệt.
Trên đường biển , quân Tống cũng bị chặn lại.
- Diễn biến:
Cuối năm 1076, quân Tống theo 2 đường: thuỷ, bộ. kéo vào nước ta .
-Kết quả:
Quân Tống bị chặn và phải đóng ở bờ Bắc sông Như Nuyệt.
Trên đường biển , quân Tống cũng bị chặn lại.
Bài 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG ( 1075 – 1077)
II/ GIAI ĐOẠN THỨ HAI (1076 - 1077)

1/ Kháng chiến bùng nổ
a. Lý Thường Kiệt chuẩn bị
b. Diễn biến và kết quả bước đầu:
- Diễn biến:
Cuối năm 1076, quân Tống theo 2 đường: thuỷ, bộ. kéo vào nước ta .
-Kết quả:
Quân Tống bị chặn và phải đóng ở bờ Bắc sông Như Nuyệt.
Trên đường biển , quân Tống cũng bị chặn lại.
2/ Cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt

HÌNH 21- Lược đồ trận chiến tại phòng tuyễn Như NguyệtSông núi nước Nam
Nêu những diễn biến chính ở phòng tuyến Như Nguyệt
và Kết quả của trận chiến này?

a/ Diễn biến:
Quách Quỳ 2 lần cho quân bắc cầu phao đánh vào phòng tuyến của ta
nhưng bị đẩy lùi.
Năm 1077, nhà Lý bất ngờ đánh vào đồ giặc.

THẢO LUẬN NHÓM: (3 PHÚT)
b/ Kết quả:
- Quân giặc “mười phần chết đến năm sáu phần”.
- Quách Quỳ chấp nhận “giảng hoà” rút quân về nước.

Bài 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG ( 1075 – 1077)
II/ GIAI ĐOẠN THỨ HAI (1076 - 1077)

1/ Kháng chiến bùng nổ
a. Lý Thường Kiệt chuẩn bị
b. Diễn biến và kết quả bước đầu:
- Diễn biến:
Cuối năm 1076, quân Tống theo 2 đường: thuỷ, bộ. kéo vào nước ta .
-Kết quả:
Quân Tống bị chặn và phải đóng ở bờ Bắc sông Như Nuyệt.
Trên đường biển , quân Tống cũng bị chặn lại.
2/ Cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt
a/ Diễn biến:
Quách Quỳ 2 lần cho quân bắc cầu phao đánh vào phòng tuyến của ta nhưng bị đẩy lùi.
Năm 1077, nhà Lý bất ngờ đánh vào đồ giặc.
b/ Kết quả:
- Quân giặc “mười phần chết đến năm sáu phần”.
- Quách Quỳ chấp nhận “giảng hoà” rút quân về nước.

Vì sao đang ở thế thắng mà Lý Thường Kiệt lại cử người đến thương lượng “giảng hoà” với giặc?

Nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt?
Nguyên nhân thắng lợi của trận Như Nguyệt?
Thắng lợi ở phòng tuyến Như Nguyệt có ý nghĩa gì?
c/ Ý Nghĩa:
Buộc nhà Tống phải từ bỏ xâm lược Đại Việt.
Nền độc lập, tự chủ của Đại Việt được bảo vệ.
Bài 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG ( 1075 – 1077)
II/ GIAI ĐOẠN THỨ HAI (1076 - 1077)

1/ Kháng chiến bùng nổ
a. Lý Thường Kiệt chuẩn bị
b. Diễn biến và kết quả bước đầu:
- Diễn biến:
Cuối năm 1076, quân Tống theo 2 đường: thuỷ, bộ. kéo vào nước ta .
-Kết quả:
Quân Tống bị chặn và phải đóng ở bờ Bắc sông Như Nuyệt.
Trên đường biển , quân Tống cũng bị chặn lại.
2/ Cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt
a/ Diễn biến:
Quách Quỳ 2 lần cho quân bắc cầu phao đánh vào phòng tuyến của ta nhưng bị đẩy lùi.
Năm 1077, nhà Lý bất ngờ đánh vào đồ giặc.
b/ Kết quả:
- Quân giặc “mười phần chết đến năm sáu phần”.
- Quách Quỳ chấp nhận “giảng hoà” rút quân về nước.

c/ Ý Nghĩa:
Buộc nhà Tống phải từ bỏ xâm lược Đại Việt.
Nền độc lập, của Đại Việt được bảo vệ.
Bài tập
Ghi các sự kiện lịch sử vào cột (sự kiện lịch sử ) tương ứng với cột (thời gian )
cho sẵn sau:
Lý Thường Kiệt và Tông Đản chỉ huy 10 vạn quân tiến công vào đất Tống.
Quách Quỳ, Triệu Tiết chỉ huy 1o vạn quân đánh vào nước ta.
Đại quân Tống vượt ải Nam Quan qua Lạng Sơn tiến vào nước ta.
Quân Tống thất bại ở sông Như Nguyệt. Cuộc k/c chống Tống kết thúc thắng lợi
Dựa vào lược đồ và các gợi ý, hãy trình bày diễn biến trên phòng tuyến Như Nguyệt?
Bài tập
HÌNH 21- Lược đồ trận chiến tại phòng tuyễn Như NguyệtSông núi nước Nam
Bài 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG
( 1075 – 1077)
II/ GIAI ĐOẠN THỨ HAI (1076 - 1077)
1/ Kháng chiến bùng nổ
a. Lý Thường Kiệt chuẩn bị
b. Diễn biến và kết quả bước đầu:
- Diễn biến:
Cuối năm 1076, quân Tống theo 2 đường: thuỷ, bộ. kéo vào nước ta .
-Kết quả:
Quân Tống bị chặn và phải đóng ở bờ Bắc sông Như Nuyệt.
Trên đường biển , quân Tống cũng bị chặn lại.
2/ Cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt
a/ Diễn biến:
Quách Quỳ 2 lần cho quân bắc cầu phao đánh vào phòng tuyến của ta nhưng bị đẩy lùi.
Năm 1077, nhà Lý bất ngờ đánh vào đồ giặc.
b/ Kết quả:
- Quân giặc “mười phần chết đến năm sáu phần”.
- Quách Quỳ chấp nhận “giảng hoà” rút quân về nước.

c/ Ý Nghĩa:
Buộc nhà Tống phải từ bỏ xâm lược Đại Việt.
Nền độc lập, của Đại Việt được bảo vệ.
Dặn dò:
 
Gửi ý kiến